ירוק בכפר - כפר סבא - גיליון 1088

עומרי אברהם | נדל״ן עיריית כפר סבא, משרד ”בלנדר אדריכלים“ l צילום: מערכת בהוד השרון, 22-24 ביולי האחרון הסתיימה הבנייה בפרויקט יסוד המעלה , בו 38 פרויקט תמ“א שהחל לפני כשש שנים, במסגרת חיזוק מבנים תמ“א קומות חדשות למבנה הקיים בשני הבניינים. את הפרויקט החל יובל 3 נוספו כ פשט את הרגל, ואת מקומו תפס היזם החדש, בוריס 2017 בניה שכבר בשנת הנדלמן, מא.א בנין עדי עד השקעות נדל“ן ויזמות בע“מ. במשך ארבעת השנים האחרונות, דיירי הבניינים גרו באתר בניה ומאידך הרוכשים בפרויקט עוכבו במסירת הדירות שלהם, ללא כל תשלום פיצויים מצד היזם. ביולי האחרון קיבלו מכתב אכלוס מהיזם, וכי הם צפויים לקבל את 22 רוכשי הדירות ביסוד המעלה . אך מאז ועד היום הם חיים בחוסר וודאות מתי 2020 דירתם בסוף אוגוסט יגיע תאריך האכלוס המיועד. כחלק מהיתר הבניה של הפרויקט, היזם מתחייב חניות אשר ישרת את דיירי הפרויקט 11 להתקין מתקן חניה אוטומטי המונה כ עבור הבניין ביסוד המעלה 4 קיבל היזם טופס 2020 משני הבניינים. כבר במאי , ללא השלמת מתקן החניה. אך לאחר כשלושה חודשים, כאשר היזם השלים 24 וכל האישורים הדרושים לקבלת טופס 22 את הפרויקט בבניין יסוד המעלה , למעט מתקן החניה אשר הגעתו מתעכבת בגלל הקורונה, החלה העירייה 4 בעקבות תלונות של הדיירים בפרויקט לבדוק לעומק את היזם ואת ההיסטוריה עד להתקנת מתקן 4 שלו בפרויקטים אחרים בארץ, הקפיאה את מתן טופס חנייה המשרת את שני הבניינים בפרויקט ודרשה מהיזם לתקן ליקויים עליהם קיבלו תלונות מהדיירים. בדצמבר האחרון, לאחר לחץ רב שהופעל על העירייה , בו היזם ייתן 4 , העירייה הציעה מתווה למתן טופס 22 מצד הרוכשים בבניין ערבויות בסך מיליון שקלים על להשלמת התקנת מתקן חנייה, והדיירים אשר להם זכות במתקן חנייה יחתמו כי אין בכוונתם לתבוע את העירייה. אך גם לאחר חתימת הדיירים ומתן הערבויות, והחלפת מתקן חניה כחלק מנכונותו של היזם לפרויקט ומעכבת 4 לסיים את הפרויקט, העירייה עדיין מסרבת לתת טופס רוכשים דירות בפרויקט, כאשר הדירות שלהם מוכנות לאכלוס מחודש 14 חניות. תגובת העירייה - העירייה נתנה היתר 8 וכל זאת רק בגלל 2020 יוני בניה לפרויקט הכולל שדרוג הבניין, תוספת מעלית, הרחבת הדירות הקיימות, תוספת יחידות דיור וחניות במתקן חניה לרווחת הדיירים. היזם טרם השלים את העבודות לפי היתר הבניה ולא סיפק את מתקן החניה לדיירים כנדרש מכח ההיתר. במצב דברים זה ועל אף שהחובה למלא אחר תנאי ההיתר מוטלת על היזם בלבד, ניסתה העירייה לבוא לקראת הדיירים החדשים והוותיקים חלקי, תוך הבטחה שזכויותיהם לחניה בעתיד לא תפגענה. 4 ולאפשר טופס ואולם, לא עלה בידי היזם כדי להוכיח הגעת והתקנת המתקן בזמן הקרוב ועל ללא הבטחת פתרון 4 כן, ובהתאם להוראות החוק, מנועה העירייה מלתן טופס חניה. לצד זאת יצוין כי העירייה מצויה בקשר ישיר ושוטף עם דיירי הפרויקט והיזם ופועלת למציאת פתרון זמני שיקל על דיירי הפרויקט, זאת עד להשלמת 0 חובות היזם על פי ההיתר. בשורה לתושבי שכונת כיסופים בכפר סבא: עקרונות תכנון של תוכנית התחדשות עירונית לשכונת כיסופים וקידומה אושרו במליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאחר מספר שנים של קיפאון. השכונה הוותיקה, שהוקמה לפני עשרות שנים כשיכון ציבורי, תזכה לחידוש משמעותי לאחר שהשבוע אושרו עקרונות התכנון של תוכנית התחדשות עירונית לשכונה וניתן אור ירוק לקידומה. התוכנית שאושרה כוללת את קומות, 4 הריסתם של תשעה בנייני מגורים ותיקים בני דירות, אשר במקומם ייבנו תשעה 160 המכילים דירות 505 קומות, המכילים 10-20 בניינים חדשים בני חדשות. בנוסף, התוכנית תכלול בניית מרכז קהילתי חדש בלב השכונה, גני ילדים נוספים וחיזוק חיבור השכונה לרשת הירוקה של מרכז העיר. ראש העיר, רפי סער: "השכונות הוותיקות בעיר הוזנחו משך שנים ארוכות ואני נחוש לקדמן, כדי שיזכו להתחדשות אמיתית. אישור תוכנית ההתחדשות העירונית בשכונת כיסופים היא סנונית ראשונה לחידוש השכונות בעיר, ביניהן שכונות אלי כהן, יוספטל ועלייה, וזאת בנוסף לקידום התחדשות עירונית במתחמים נוספים דוגמת מתחם התחנה ורחוב התפוז – תוך ראייה תכנונית רחבה ופיתוח תשתיות ומוסדות ציבור וחינוך. מה שעומד לנגד עינינו היא טובת התושבים ורווחתם, ונמשיך לקדם תוכניות אלה ולתת מענה הולם לתשתיות שהוזנחו משך שנים. עברנו תהליך מורכב, שנותן מענה לצורכי הציבור ולתשתיות". קידום תוכנית ההתחדשות העירונית בשכונת כיסופים נערך תוך עבודה ודיאלוג עם תושבי השכונה ונציגויות הדיירים, יחד עם עורכי הדין שנבחרו על ידם. התוכנית מקודמת על ידי קבוצת גבאי ותוכננה על ידי משרד "בלנדר אדריכלים". חלופת התכנון הסופית תיבחר לאחר התייעצות עם הציבור בכנס תושבים ושיתוף ציבור רחב, שייערך בהמשך על ידי אגף ההנדסה העירוני והמינהלת להתחדשות עירונית – המלווה את הפרויקט ואת דיירי 0 השכונה. לאחר עשרות שנות הזנחה, שכונת כיסופים תחודש העירייה מונעת מהדירים בפרויקט בגלל שהיזם לא 4 יסוד המעלה טופס עומד בהתחיבות להתקנת מתקן חנייה 18 4.2.2021 | כב׳ בשבט תשפ״א 1088 | 1346 גיליון רשת מקומונים בשרון 9 2 0 2 1 1 9 9 2 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=