ירוק בכפר - כפר סבא - גיליון 1088

" נדל שנות מצוינות, אמינות ומקצועיות בניהול, שיווק ותיוו 28 054-7313464 נטע עיתו למכירה ברמת הדר מ״ר 1,400 אחד. בית במפל בריכה וגינה חלומית! ₪ ׳ מ 12.6 להשכרה חנות , ברח׳ הבני הכי טוב במיקו מ״ר. 24- שיש! כ מע״מ + ₪ 8,000 דמי פינוי + למכירה ברמות השבי , מ״ר פרטי 1660- כ , י בית מק + חד׳ בחצאי 6 , י מפל גינה מדהימה! ₪ ׳ מ 8.1 למכירה ברמת הדר מ״ר, 415/1,380- כ ! בית מהמ מרת + אחד מפל כנ׳ נפרדת. כיח׳ ע ענק. לו ימה. גינה מק הכנה לבריכה. ₪ ׳ מ 11.9 נדיר!!! משק , עזר בגבעת ח דונ 2.6 צמוד לבית, מ״ר. 42 חזית ₪ ׳ מ 10.750 ״ שרוני נדל sharoni@nadllan.co.il , הוד השרו 9 רח' הרשות 050-5583724 שרוני מטת האלו ב המבוקשת! חד׳ משופצת 5 יפיפיה! מ. שמש פונה לירוק. ממ״ד, . שקט מעלית ומח .₪ ׳ מ 2.45 ומרכזי. למכירה בהזדמנות ברמות השבי , מ״ר, 1,700 - כ 380- בית כ + פרטי 80- יח״ד כ + מ״ר מ״ר. בריכה. ₪ ׳ מ 10.250 נדיר!!! בפרחי פנטהאוז חד׳, 6 , מ״ר 190 מ. שמש היקפית בריכה, + מ״ר 170 ני מח 2 , חניות 2 ₪ ׳ מ 5.1 למכירה בפ״ת, ברח׳ הרצל, חד׳ ענקית, 3 ,2 ׳ מ״ר, ק 95- כ עורפית ושקטה. מעולה לחלוקה. רח׳ ללא מוצא. ₪ ׳ מ 1.35 למכירה בעפרו חד׳ 5 דירת ימה! מעוצבת מק מ״ר, 170 מ. שמש לנו ! ממ״ד, מהמ . חניות ומח 2 ₪ ׳ מ 3.33 מציאה! למכירה במגדיאל. חד׳, 5 פנטהאוז .5׳ ק קט בניי מ״ר. 70- מ.שמש כ חניות. 3 ₪ ׳ מ 3.09 למכירה ברעננה 3.5 , דירת בבר איל חד׳ משופצת ויפה, אחרי . בניי 3׳ ק תמ״א. מ.שמש, מעלית וחניה. ₪ ׳ מ 2.25 למכירה במגדיאל מגרש ריבועי מ״ר, 470 ! יפיפה פרטי, לבניית מ״ר. 350 ₪ ׳ מ 3.65 להשכרה ברמות השבי 5.5 , י בית מק חד׳, חצר מטופחת, חניות מקורות. 2 4-5/21 : ה כני ₪ 12,000 להשכרה שני משרדי במיקומי קטני . . נגישי מרכזיי החל מ ₪ 2,300 " להשכרה בכ חד' מושקעת 4 דירת מאוד וגדולה, מעלית, חניות מקורות 2 לטווח ארו לחודש ₪ 5100 להשקעה ברעננה נוגע לנוה זמר מ״ר פרטי 250 מגרש ₪ 440,000 משרדי בהוד השרו חדשי להשכרה החל מ"ר ומעלה, 70 - מ מיידי איכלו על מגרש בית קט מ"ר בנוה נאמ 800 כ"א קוטג'י 2 לבנית מ"ר 250 ₪ 5,000,000 להשקעה חצי דונ בתוכנית מאושרת 6409 בגוש 1202 כולל השבחה ₪ 1,500,000 למכירה חד במגדיאל 4 דירת ,3 ׳ מ״ר, קו 123 מ.שמש מח גדול,מושקעת במיוחד ₪ 2,150,000 להשכרה פנטהואז מ״ר 149 י חד׳ מק 4 מעולה מיקו ות גדולות מרפ 2 חניות מקורות 2 לחודש ₪ 6100 למכירה בנווה נאמ מ״ר 100 בית של פע מ״ר 700 בנוי על מגרש ₪ 3,700,000 בית בגני צבי מ״ר על 90 ׳ חד 3 מ״ר 503 מגרש ₪ 3,150,000 054-5222660 לע אור להשכרה למכירה 054-5222660 יועצת האישית שלך אור סלע למכירה חדש!! 1200 מתח חד׳ 5 1 קומה מזרח כיוו מחיר אטרקטיבי למכירה חדש!! 1200 מתח חד' 5 דירה מע/דר כיוו מ"ר, 143 13 " ק מ"ר 15 ת מרפ חניות ומח 2 להשכרה 1200 מתח מ"ר 150 ,8" חד' ק 5 מ"ר, 15 מ.שמש + חניות תת 2 . קרקעיות ומח ₪ 6,500 להשכרה אפרי קציר מיני פנטהאוז 1200 מתח מעוצב אדריכלית להשכרה חדש! 1200 מתח מיני פנטהאוז מ"ר, 155 ' חד 5 ות שמש מרפ 2 מ"ר 70 מ"ר לבנייה מיידית 280 , למכירה מגרש במערב להשכרה פנטהאוז חדש!! פתוח, במערבי נו ואחרונה, 7" ק 2 , מ"ר 170 בנוי מ"ר, 170 , מ.שמש 2 , מטבח מעוצב חניות תת קרקעיות . ומח הושכר הושכר הושכר רשת מקומונים בשרון 20 9 2 0 2 1 1 9 9 2 2 4.2.2021 | כב׳ בשבט תשפ״א 1088 | 1346 גיליון

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=