ירוק - הוד השרון - גיליון 1314

מכירה בכפר בא 2 ,. ח 5 ,14 . דופלקס ק ח.מקורות 3 , מעליות ₪ 3,550,000 . ומחסן Remaxone שי אריאלי 0 5 4 - 7 5 3 7 5 7 3 בראשונים, דופלקס חניות 2 + מרפסת + ‘ חד 5 ₪ 3,120,000 . מחסן + Remaxone שי אריאלי 0 5 4 - 7 5 3 7 5 7 3 מקבלן בתל חי , פרויקט חדש, 85 חד׳, לכניסהמיידית 5 4 שלוחה 09-7673737 (1316) 052-2566699 חד׳ 3.5 בראשונים ממ״ד, מ.שמש, מחסן ₪ 1,980,000 וחניה א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 חד׳ 4 בראשונים ממ״ד, מחסן, מעלית, ₪ 2,300,000 חניות 2 א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 בהדרים הישנה דופלקס חד׳ מ.שמש, 5 משופץ ₪ 1,990,000 חניה א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 השכרה בכפר בא מ.שמש + 7 חד‘ בארבל 4 מחסן וחנייה. + מ“ר 20 ₪ 5 , 5 0 0 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים במרכז בשכונת אביבים, חד׳ קסומהפונהלגינה 3 מעלית + ירוקה, קו׳ גבוה א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 השכרה חנות בכפר בא מול 2 בסוקולוב הרמזור מסודרת ל כ ל מ ט ר ה (1316)09-7674807 השכרה צור יגאל מיידי, בית פרטי בעמק דותן משופץ חלקית יח׳ דיור נפרדת + (1316)054-4677353 מושבי בשרו בהרחבהבבניציון פרטיות. מרתף. אופצ׳ + מפלסאחד ₪ 6,990,000 . להרחבה Remaxone שי אריאלי 0 5 4 - 7 5 3 7 5 7 3 מכירה הוד השרו חד׳ קו׳ גבוהה, 5 1200 ב חניות ומחסן 2 מ.שמש ₪ 2 , 7 9 0 , 0 0 0 א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן (1312)052-6148527 דירת גן דופלקס חד׳ בגרינברג 6 מ ו שק ע ת מ י י ד י (1215 )050-5682682 חד ‘ מע ו צ בת 3 ומושקעת בבן גוריון. מעלית וחנייה בטאבו. מתאימה למשקיעים! 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חד‘ בחנקין, עורפית. 4 חנייה + ממ“ד + 5 ׳ קו מ“ר. 18 מ.שמש 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים מ י נ י פ נ ט ה א ו ס ח ד מ ר ה י ב ! ! 5 מעוצב אדריכלית מ“ר. 50- מרפסתשמש חניות צמודות ומחסן. 2 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים ח ד ‘ ב א ה ב ה 4 חניה + נוף פתוח!! ממד ומעלית.בניין בוטיק. 1 , 9 7 5 , 0 0 0 ר ק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חדש בשוק ונדיר!!! ח ד ׳ 5 ׳ ק ו ט ג ב ש נ ת ה י ו ב ל . ₪ 2,750,000 רק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חד‘ 5 בעזר ויצמן מ“ר 145 ,13 קומה נוף פתוח מהסלון ו ח ד ר י ש י נ ה . 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים פינת + חד 5 1200 ב + משפחה. קומה גבוהה חנ י ות ומחסן . 2 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים חד‘ 6 ברעות דופלקס ב ב נ י י ן ב ו ט י ק . מ“ר. 25 מרפסת 2 , 7 6 0 , 0 0 0 ר ק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים את מודעות הלוח ניתן למצוא גם בגיליון האלקטרוני מבשלת אצלכ בבית מבשלת אוכל ביתי נפלא מגיעה לביתכם )יש המלצות( מרגלית (1315 )054-2249805 הכרויות אלמן מכפר סבא מעוניין להכיר 74 בן אישה לכל מטרה (1317 )052-6871195 אחזקה הנדי מ הנדי-מן התקלקל ל כ ם ה ת ר י ס - הדלת-הרשת או כל דבר בב ית , הנדסאי מכונות מקצועי יגיע לתקן , אפשרות גם לגינון (1317)053-2201723 מתקשרת תיקשור, ביטול עין הרע והחזרת אהבות (1317 )052-4488532 דרושי השכרה הוד השרו להשכרה משרד פנוי מ״ר, 100 ברח׳ אפק, נווה- נאמ חד׳ 3 קומת קרקע שרותי + מטבחו + ₪ 6,750 ממוזג ומונגש 053-6223996 (1314) מ פ ר ט י , מ י י ד י 3 דירה 8 בהסתדרות ₪ 3,800 3 חד׳ קומה (1316)052-3703302 חד׳ 4 מפרטי, דירה משופצת ושקטה במיקום מרכזי במערבי לטווח ארוך החל כולל ארונות 1.7 מ קיר, חניה ומחסן לא בשבת ₪ 5500 (1316)050-2023338 6.5 ׳ בסרגל קוטג חד׳ אפשרות לחדר ₪ 7,400 עבודה לאוגוסט. תיווך פלד (1314)052-2937048 חד׳ בבן גמלא 3.5 מעוצבת ושיקית מול השדות ללא מעלית. ₪ 4 , 3 0 0 ר ק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים + ‘ חד 5 בבן גמלא מרפסת שמש גדולה! מעוצבת וענקית. עורפית 4 ׳ מושקעת.קו מחסן + חניות 2 054-4814919 איריס ק ו ר י אט גר י נ ו לד חד ׳ משו פצת 4 נ ו ף מ ר ה י ב !2 0 0 ב מ ת ח ם כניסה באמצע יולי. ממ״ד, מ.שמש. + חנייה 054-4814919 איריס ק ו ר י אט ג ר י נ ו ל ד אילנה בכפר-סבא 050-7382452 עיסוי מ-ידיים חמות ומענגות פרטים במשיבון גנ בג 058-5403522 עבודות גינה בשרו וה ביבה שנה 20 ותק של תומר / 8272096 / ירוק מתח הדרגות: דירוג דרגה / שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים שעות שבועיות 42 , משרה 100% : היקף משרה לתפקיד: 51/20 מכרז פומבי דובר/ת עירייה עירית כפר סבא לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של העירייה www.kfar-saba.muni.il 12:30 בשעה 28/06/2020 הגשת מועמדות: עד 055-9842284 עי וי גו מרגיע לגברי ב ביבה נעימה ומרגיעה הוד השרו עי וי לגברי / 8272317 / ירוק 37/20 ' מכרז פומבי מס מפקח/ת הנדסי/ת במח' רישוי עסקים עיריית הוד השרון מודיעה על משרה פנויה. www.hod-hasharon.muni.il תנאי המכרז מופיעים באתר העירוני מכרזים מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי enosh@hod-hasharon.muni.il משרדי העירייה פתוחים .13:00 בשעה 2.7.2020 ' עד ליום ג , קומה ב', 28 אנוש, בן גמלא וסגורים ביום שישי. העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של 15.30 כל יום עד השעה ההצעות והערכת מועמדים על ידי גורם מקצועי. המשרות מיועדת לנשים וגברים כאחד. אגף משאבי אנוש / 8272561 / ירוק לתפקיד: 52/20 מכרז פומבי מידען/ית תכנון עירית כפר סבא לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של העירייה www.kfar-saba.muni.il 12:30 בשעה 5.7.2020 הגשת מועמדות: עד דירוג מהנדסים/ הנדסאים / לפי טבלת 38-42 מתח הדרגות: דרגה שכר מהנדסים/ אדריכלים / הנדסאים של משרד האוצר, בכפוף שעות שבועיות 42 , משרה 100% : לאישור משרד הפנים היקף משרה ניסים הובלות העברות דירות, משרדים, פריטים בודדים 050-5314176 050-3456800 09-7653955 שרותי אחסנה גנן לעבודהמיידית לכל השנה רשיון ג׳ יתרון (1314)050-6529448 ל נ י ק ו י מ ש ר ד בא.תעשייה הוד״ש 1 0 : 0 0 - 1 5 : 0 0 ל ש ע ה ₪ 3 5 (1315)077-3518899 מכירה רעננה 4 ברמב״ם ב.פנימי חד׳(. משופצת. 5) ׳ חד מעלית וחניה. צופה .₪ 2,390,000 . לירוק ש י א ר י א ל י R e m a x o n e 0 5 4 - 7 5 3 7 5 7 3 בתחייה בית מקסים מ ״ ר 1 3 0 / 2 6 2 ₪ 2 , 9 8 0 , 0 0 0 א נ ד רס ו ן נ ד ל ״ ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 חד 4.5 !! חדש 4 ש ה פ כ ה ל ב ש ״ י ע ג נ ו ן פונה לנוף ירוק. מעוצבת בטוב טעם. ח ו ב ה ל ר א ו ת ! 2 , 3 5 0 , 0 0 0 ר ק 054-4814919 איריס קוריאט גרינולד נכסים במרכז רעננה המזרחי מ״ר 400 מגרש חד׳ משופץ 6 בית ₪ 4 , 2 0 0 , 0 0 0 א נ ד רס ו ן נ ד ל ״ ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 28 רשת מקומונים בשרון 8 2 0 2 0 1 9 9 2 2 25.6.2020 | ג׳ בתמוז תש"פ 1056 | 1314 גיליון

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=