ירוק - הוד השרון - גיליון 1319

20 30.7.2020 ט׳ באב תש"פ, | 1319 גיליון 8 2 0 1 9 1 9 9 2 2 עומרי אברהם | חדשות מי מאתנו לא גדל על תנועות הנוער. חלקנו היינו פעלים לתקופה קצרה רובנו ההינו בתנועת הנוער עד התיכון ואפילו יצאנו לגרעין בנח“ל. הייתכן שמדינת ישראל זורקת לפח את המפעל הציוני הנפלא הזה ?הייתכן שיקום דור שלא יעבור דרך תנועות הנוער ?הייתכן שפניה של המדינה משתנים מקצה לקצה מול עינינו?. כל תנועות הנוער זועקות לשמים ומנסות להשיג תרומות מבוגרי התנועה לדורותיהם כדי לשרוד את המצב הקשה שנקלעו אליו ולשנות את רועה הגזרה. מדינת ישראל הפסיקה להעביר כסף לתנועות הנוער כי למדינה אין תקציב. חניכי תנועות הנוער יצאו לרחובות להפגין והם גם פנו לרשויות המקומיות לעזרה כספית. בישיבת מועצת העיר, הוד השרון, עלתה הצעתו של חבר המועצה -משה חנוכה למתן תמיכה תקציבית לתנועות הנוער ולעמותות הפועלות בעיר, ברקע משבר הקורונה. ההצעה נפלה על ידי הקואליציה שביקשה להעלות את הנושא לדיון רק בספטמבר. הקואליציה הפילה הצעת החלטה למתן מענק של אלף ש“ח לתנועות הנוער וקיצצה 200 מתקציבי העמותות. חנוכה אמר 25% לירוק: ״אלו ימים קשים לעמותות ולמגזר השלישי, ההחלטה שקיבלה הקואליציה לקצץ להם בתקציב דווקא בשנה כזאת עלולה להיות הרת אסון לשירותי הרווחה שנותנות העמותות. כוכבי מחזיק ביד אחת מגפון ומפגין נגד המדינה על הפגיעה בתקציבי תנועות הנוער והעובדים הסוציאליים וביד השנייה גוזר קיצוץ על אותן עמותות בדיוק. יש גבול לניתוק.״ מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: כפי שהוסבר בשתי ישיבות המועצה האחרונות ובוועדות התמיכות הרבות 25% שהתקיימו, בוצעה הקפאה של בתקציב תמיכות רק לתנועות וארגונים שלא פעלו כלל במהלך גל הקורונה הראשון - שאר התנועות והעמותות תוקצבו כרגיל. ההקפאה נעשתה לאחר שבוצעה בדיקה מול כלל התנועות והארגונים ולאחר שהתקבלו דו"חות הפעילות לאותה תקופה, אשר מעידות כי לא בוצעה כלל פעילות וזאת לאור העובדה שהתמיכה ניתנת ביחס ישיר לפעולות וקריטריונים. ההקפאה האמורה מהווה את החלק היחסי לתקופה שבה לא בוצעה כלל 26,501 פעילות, ועומדת על סך של מתוך סכום התמיכות הכולל של ₪ תנועות וארגוני הנוער העומד על )לפני הקיזוז(. ₪ 636,586 סך של נוכח זאת, הרי שההצעה לתת מענק , אינו פרופורציונלי ₪ אלף 200 של ואינו מחובר כלל לנתונים ולעובדות, 200 יתרה מזאת מענק בגובה של היה מהווה שינוי בכל תקציב ₪ אלף התמיכות, שהרי התמיכות ניתנות על פי קריטריונים מוסדרים ובהתאם לוועדת התמיכות שבוחנת כל בקשה לתמיכה. בישיבת המועצה אף הסביר רה"ע אמיר כוכבי כי מכיוון שאנחנו עוד לא יודעים להגיד מה יהיה המשך ההשפעה של משבר הקורונה בכללי ובהקשר זה גם על תנועות וארגוני הנוער, תתכנס ועדת תמיכות בחודש ספטמבר ותבחן את הנושא מחדש ובמידה ונדרש לעשות סבב תיקונים או שתיווצר בעיה נקודתית כזו או אחרת שנדרש אליה, נדע לתת את המענה הנדרש. יצוין כי במקביל לכלל התמיכות ולמרות המצב, הקצתה הנהלת עיריית הוד השרון כעשרה מיליון שקלים לשיפוץ ובינוי של תנועות נוער, וזאת למרות היעדר 0 התמיכה הממשלתית. מי יציל את תנועות הנוער? צילום: פייסבוק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=