ירוק - הוד השרון - גיליון 1327

את מודעות הלוח ניתן למצוא גם בגיליון הדיגיטלי מודעות הלוח גם בגיליון האלקטרוני 09-7604071 אילנה בכפר-סבא 050-7382452 עיסוי מ-ידיים חמות ומענגות פרטים במשיבון ניסים הובלות העברות דירות, משרדים, פריטים בודדים 050-5314176 050-3456800 09-7653955 שרותי אחסנה השכרה חנות בהוד השרו מיידי, במגדיאל, בחנקין ₪ 5,000 מ״ר 30 (1328) 052-85046608 השכרה חנות בכפר בא מ״ר כולל 140 חנות חנ י ו ת 2 ג לר י ה ₪ 4500 צמודות (1327) 052-3589678 השכרה בכפר בא 4 - פ ר ס ם ל שבועות בלוח הירוק (999) 09-7604071 חד׳ בבית 2 מיידי, דירת פרטי קומה ראשונה (1328) 052-2619465 מ פ ר ט י , מ י י ד י ברוטשילד במרכז ₪ 3500 ׳ חד 2 העיר (1326) 052-2421864 מכירה בכפר בא חד׳, קו׳ 4 , במרכז גבוהה, משופצת, ח נ י ה ו מ ע ל י ת . ₪ 2 , 1 0 0 , 0 0 0 052-6148527 שרון א נ ד ר ס ו ן נ ד ל ״ ן להשכרה הוד השרו חד׳ במרכז 3 , מיידי מגדיאל, לא בשבת (1328) 050-6933993 מכירה צור יצחק מ פ ר ט י , מ י י ד י 5 דירת גן דופלקס ₪ 2,150,000 ׳ חד 0 5 4 - 4 4 6 8 2 3 8 (1327 ) לא בשבת ש בביתכ שף מבשל בבתים ארוחות חג,סעודות שבת,ולאירועים מ ש פ ח ת י ם במחירים נוחים. מ א י ר פ ר ץ .0 5 3 - 4 2 9 9 9 9 9 תכולת בית למכ י רה תכ ו לת בית במצב מעולה במחירים מפתיעים (1329) 050-4527647 דרושי להוסטל לצעירים בכפר סבא מדריכה 6:00-14:00 בשעות ק ו ״ ח ל מ י י ל koniar @ gmail . com (1 3 2 6 ) מחפשת מטפלת 6 8 לאשה בת לעבודות בית קלות, כולל מגורים ותשלום ח ו דש י , ת נ א י ם טובים למתאימים (1325) 052-4090472 (1999) דרושים/ות מאבטחים/ות לסיור במושבים בלילות מתאים גם לסטודנטים )אפשרות למועדפת( 054-7722140 גיל שקד אבטחה 8279823 / ירוק עיריית כפר-סבא לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של העירייה www.kfar-saba.muni.il מחפשת חינוך, נוער וקהילה - בהתאם להשכלת המועמד/ת / דירוג עובדים דרגת המשרה: שעות שבועיות 31.5 , משרה 75% היקף משרה: סוציאליים דרגה ח'-ו' ; - לתפקיד: 58/20 מכרז פומבי מנהל/ת מועדון גמלאים שכונות ירוקות משרה 100% היקף משרה: דרגה ה'-ג' בדירוג העו"ס ; דרגת המשרה: - לתפקיד: 63/20 מכרז פומבי מנהל/ת מחלקת שרותים חברתיים מרכז חוזה בכירים, בהתאם לאישור משרד הפנים ; דרגת המשרה: שעות שבועיות 42 , משרה 100% היקף משרה: - לתפקיד: 65/20 מכרז פומבי מנהל/ת אגף תשתיות בינוי ופיתוח / דירוג חינוך ונוער בהתאם להשכלת המועמד/ת / 39-41 דירוג מנהלי דרגה דרגת המשרה: שעות שבועיות 42 , משרה 100% היקף משרה: חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים ; - לתפקיד: 64/20 מכרז פומבי מנהל/ת מחלקת מנהלת גמלאים 12:30 בשעה 27.9.2020 הגשת מועמדות: עד חוזה בכירים, בהתאם לאישור משרד הפנים ; דרגת המשרה: שעות שבועיות 42 , משרה 100% היקף משרה: - לתפקיד: 59/20 מכרז פומבי מנהל/ת מחלקת ניקיון העיר בית מדהי 500 מ״ר בנוי על 220 מ״ר פרטי בריכת שחיה חניות מיקו מעולה. 3- ו ₪ 5,300,000 למכירה בכפר בא מ״ר 122 ׳ חד 4 דירת מושקעת ק״א מעלית גמיש 1,900,000 חניה למכירה בגיל עמל חד' ראוי למגורי 4 בית מ"ר מגרש 110 בנוי מח ני . 2 , מ"ר 607 ₪ 3,500,000 להשקעה דונ חקלאי 15 פרטי 3646 בגוש לדונ 1,350,000 אפשר באופציה למכירה בגני צבי בית חדש על מגרש מ"ר 530 ₪ 3,300,000 למכירה מגרש במגדיאל מ"ר פרטי 800 קוטגי 2 לבניית להשכרה בית פרטי חד׳ 4 לחודש ₪ 5,000 קרקע לבניי במיקו יוקרתי יחידות 10 לבניית של דירות, דירות ג ופנטאוזי בלעדי לתושבי רמות השבי וה ביבה הקרובה ביותר חיבור לשירותי מוקד ע ייר ביטחו ברכב. במקרה הצור הגעה תו דקות 24/7 פורות להצטרפות למוקד 054-4556605 8280162 / ירוק בדירוג המח"ר/ מהנדסים/ הנדסאים/ 39-41 דירוג ודרגה: דרגה חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים שעות שבועיות 42 , היקף משרה: משרה מלאה - לתפקיד: 68/20 מכרז פומבי מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורה /7-9 דירוג ודרגה: דרגה י-ח בדירוג העו"ס/ דרוג מנהלי דרגה 37-39 דרוג המח"ר שעות שבועיות) 31.5( משרה 75% : היקף משרה - לתפקיד: 67/20 מכרז פומבי מנהל/ת תחנת שי"ל (שרות יעוץ לאזרח) כפר סבא עירית כפר סבא לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של העירייה www.kfar-saba.muni.il 12:30 בשעה 4.10.20 הגשת מועמדות: עד רשת מקומונים בשרון 27 8 2 0 2 0 1 9 9 2 2 24.9.2020 | ו׳ בתשרי תשפ״א 1069 | 1327 גיליון

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=