ירוק - הוד השרון - גיליון 1342

₪ 5,650,000 חדש בשוק! חד׳ 4 באלתרמ מדוגמת! בניי פנימי ושקט. משופצת אדריכלית מערב 6/5 קומה , חניה בטאבו דרו ₪ 2,190,000 חדש בשוק! בב גוריו דירת מ״ר 167 - גג. כ 132 + בארנונה חניות, 2 , מ״ר גג עורפית ושקטה שייכות לאו ישקי ₪ 2,690,000 חדש בשוק! בשכונת הפרחי במקור(, 4) ׳ חד 4.5 מושקעת ומשופצת מהי וד, יח׳ הורי כפול( )רחצה שירותי מעלית וחניה בטאבו ₪ 2,190,000 בדב הוז חד׳ ענקית 5 דירת מ״ר, עורפית 157 כ לירוק, שקטה, פרטיות, מרפ ת מ״ר חניה 15 שמש בטאבו, משופצת ₪ 2,690,000 בראשוני חד׳, 5 דופלק מעוצב ומשופ קומפלט, לנו חניות 2 , פתוח נפרדות ומח פרטי ₪ 3,120,000 חדרי 5 במרכז בארנונה, 150- כ , דיירי 7 ,3/4 קומה כ״א, מ״ש, 3 משופצת! אופציה לקליניקה, קרובה 531 לרכבת ולכביש ₪ 2,350,000 בבית ונו דו משפחתי מ״ר 220/300 - כ כחדש, משופ חד׳ כולל מרת 6 כני ה נפרדת ע ₪ 4,190,000 בב גוריו חד ענקית 5 דירת לפי ארנונה. 140 כ חניה בטאבו ומעלית. שייכות לביה״ אושי קי . ₪ 2,090,000 ברחוב האשל ממ״ד, + חד 4 דירת מ.שמש מה לו , פנימית ושקטה לנו ירוק, חניה בטאבו ₪ 2,170,000 לכני ה מיידית נדל״ן קרקעות השרון, כפר סבא Kh 1980 נוסד בשנת 09-7602276 כפר סבא 1 סוקולוב בס״ד עיתו מכירה להשכרה בוייצמ ערי בקרבת קניו מ״ר ע 156 חדרי 5 דירת גג מעלית, מ״ר ע 70- גג של כ חניות מקורות.. 2- ו מח 052-3351861: דניאל פנטהאוז אלתרמ בכפ״ ג חד׳, 5 , כיווני אוויר 4 , בודד מ״ר 40- מ.שמש כ 054-3151046 : דוד ₪ 2,800,000 רק בששת הימי חד׳ 5 דירת מ״ר 150- כ ענקית ומרווחת כ.אוויר 3 מעלית, ממד, מ.שמש דניאל: 052-3351861 חד׳ 3 ביו פטל דירת מ״ר קומה ב׳ ללא 64- כ מעלית מ ודרת ויפה ₪ 3,500 כני ה מיידית רק .052-3351861: דניאל בשפרינצק ליד הקניו מ ודרת חדרי 2 דירת גינה וחניה ויפה ע .₪ 3,500 רק 052-3351861: דניאל חד׳ 3.5 בקרבת העירייה דירת מ״ר משופצת וממוזגת 100 מעלית מיידית ע ₪ 4,800 רק .052-3351861: דניאל 85- חד׳ כ 3 באנה פרנק דירת מעלית מ״ר קומה ב׳ ע 052-3351861: מיידי דניאל מ״ר 65 ׳ חד 3 בתקומה דירת משופצת ויפה קומה ראשונה מיידי ₪ 3,750 רק 054-3151045 : יצחק בהזדמנות! ב וקולוב דירת 140 חדרי 5 מטר מרווחת, משופצת כ״א, 3 , וממוזגת קומה ב׳ רק ₪ 1,850,000 דניאל: 052-3351861 ללא עמלת תיוו להשכרה מפרטי!! מבחר משרדי במרכז כפר בא מיידי בכל הגדלי 052-3351861 : דניאל בהזדמנות בששת הימי חד׳ עורפית, מרווחת, 5 דירת מ.שמש, מעלית וחניה בטאבו לכני ה מיידית 052-3351861: דניאל + חדרי 4 בית פרטי בותיקי מ״ר פינוי גמיש 300- מגרש כ 054-3151045 : יצחק בניה חדשה ליד בר-איל לאוכלו יה דתית נישאר חדרי 6 פנטהאוז או דופלק 054-3151046 : דוד חניה + פתוח חד׳ בגליל נו 5 ₪ 1,950,000 פינוי גמיש רק 054-3151045 : יצחק בתקומה קומה חדרי 3 דירת ₪ 1,550,000 מ״ר 70 ׳ ב 054-3151046 : דוד מ״ר בנוי 100 בית פרטי בעליה שקט, מגרש מקו + 054-3151045 : יצחק חד׳ במקור 4.5 פנטהאוז מושקעת מאוד כני ה מיידית .₪ 1,950,000 054-3151046 : דוד רשת מקומונים בשרון 23 7.1.2021 | כג׳ בטבת תשפ״א 1084 | 1342 גיליון 9 2 0 2 1 1 9 9 2 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=