ירוק בכפר - כפר סבא - גיליון 1077

את מודעות הלוח ניתן למצוא גם בגיליון הדיגיטלי 09-7604071 רשת מקומונים בשרון 09-7604071 אילנה בכפר-סבא 050-7382452 עיסוי מ-ידיים חמות ומענגות פרטים במשיבון ניסים הובלות העברות דירות, משרדים, פריטים בודדים 050-5314176 050-3456800 09-7653955 שרותי אחסנה השכרה משרדי בהוד השרו קל י נ י קה ב ב נ י י ן משרד י ם מפ ו אר בהוד השרון, אפשרות השכרה לפי יום 052-2945733 רחמים להשכרה הוד השרו מ“ר 150 פנטואז במצב מצוין , מרכזי ₪ 6 2 0 0 ו שקט ע ו ד ד א ל מ ג ו ר 0 5 0 - 6 4 9 4 9 7 2 חד׳, 4 , במגדיאל מ ו א ר ת כ ח ד שה שירותים כפולים, ללא מעלית, כניסה ₪ 4,200 מידיית (1337) 050-8810382 מכירה הוד השרו 4 - פ ר ס ם ל שבועות בלוח הירוק (999) 09-7604071 בית של פעם בגיל מ“ר מגרש 80 עמל ₪ 2,900,000 מ“ר 488 ע ו ד ד א ל מ ג ו ר 0 5 0 - 6 4 9 4 9 7 2 חד׳ מרווחת 4 !!! מציאה ב מ ר כ ז מ ג ד י א ל ₪ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 ה ש ל ו ם נ כ ס י ם (1335) 050-5239811 1 2 0 0 ב מ ת ח ם חד׳, קומה גבוהה, 5 מ״ר, 18 מ.שמש חנ י ות ומחסן . 2 ₪ 2 , 7 5 0 , 0 0 0 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 בשכונת המשוררים ב י ת פ ר ט י , ב ר ח ו ב ה ו ל נ ד י , חדרים ומרתף 6 ₪ 4 , 8 0 0 , 0 0 0 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 מכירה בכפר בא 4 - פ ר ס ם ל שבועותבלוחהירוק (999) 09-7604071 ב מ ר כ ז ה ע י ר חד׳, מרווחת 5.5 וגדולה, ממ״ד, מ.שמש, מ ע ל י ת ו ח נ י ה . ₪ 2 , 3 5 0 , 0 0 0 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 80 בשכונה הירוקה יח׳ מתבגר, + ׳ חד 5 חניות, 2 , ממ״ד מ חס ן , מ ע ל י ת , ₪ 2 , 8 4 0 , 0 0 0 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 השכרה בכפר בא ל ל א מ ע ל י ת , חד ׳ 5 ד ו פלקס מ״ר. 20 מ.שמש ₪ 5,500 , חלל אירוח ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 חד׳ 7 בית פרטי מ״ר, 300*200 , משופץ ג י נ ה מקס י מה . ₪ 1 2 , 0 0 0 ש ר ו ן א נ ד ר ס ו ן 0 5 2 - 6 1 4 8 5 2 7 השכרה במושבי חד׳ דוד״ש, 2 במיידי מ מ ו ז ג , כ י ר י י ם (1338) 052-6661961 השכרה רעננה חד׳ בית עם חצר 2 מסודר כניסה מידית (1338) 09-7746982 מכירה רעננה בצפון הירוק והשקט, קוטג׳ים חדשים 2 ומפוארים * תכנון י ח ו ד י * מפרט חניות 4 * יוקרתי מ״ר 410 * במרתף מ״ר( 100 ׳ )כולל יח * מעלית * בריכת מ״ר 362 * שחיה מ״ר( * 80 ׳ )כולל יח הכנה למעלית ותכנון יחודי * ר.רוזנטל (1334) 054-5631368 תכולת בית ל מ כ י ר ה ת כ ו ל ת בית במצב מעולה במחירים מפתיעים (1333) 050-4527647 בלעדי לתושבי רמות השבי וה ביבה הקרובה ביותר חיבור לשירותי מוקד ע ייר ביטחו ברכב. במקרה הצור הגעה תו דקות 24/7 פורות להצטרפות למוקד 054-4556605 דרושי מ נ ק ה ל ב נ ק ברמתיים בשעות י מ י ם 5 ה ע ר ב (1336) 050-5305916 מחפשת מטפלת 68 לאשה בת ל עב ו ד ו ת ב י ת ק ל ו ת , כ ו ל ל מגורים ותשלום חו דשי , תנאים טובים למתאימים (1334) 052-4090472 אנחנ ו מחפשי ם ע ו ב ד י ם / ו ת למניקור, פדיקור וקוסמטיקאיות בקניון עזריאלי הוד השרון (1334) 050-3113406 הכרויות מעוניין 50 נאה בן ב בח ו ר ה ל קשר דיסקרטי לא מחייב (1337) 054-3191328 / 8283756 / ירוק עו"ד מנהל/ת תחום בכיר/ה - 78/20 ' מכרז פומבי מס לייעוץ לאגפי העירייה בלשכה המשפטית 15:00 בשעה 26.11.2020 תאריך אחרון להגשת מועמדות קצין/ת בטיחות בתעבורה באגף שפ"ע - 83/20 ' מכרז פומבי מס מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים - 84/20 ' מכרז פומבי מס באגף ש.פ.ע עיריית הוד השרון מודיעה על משרות פנויות. www.hod-hasharon.muni.il תנאי המכרזים מופיעים באתר העירוני מכרזים 15:00 בשעה 22.11.2020 תאריך אחרון להגשת מועמדות מועמד/ת העומד/ת בתנאי המשרה ומעוניין/ת להגיש מועמדות למשרה הרלוונטית יעשה זאת דרך אתר עיריית הוד השרון באופן הבא: כניסה ללשונית דרושים ומכרזים, לא תתאפשר מכרזי כוח אדם, כניסה למשרה הייעודית וביצוע התהליך המונחה. . העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות הגשת מועמדות ידנית והערכת מועמדים על ידי גורם מקצועי. המשרות מיועדת לנשים וגברים כאחד. אגף משאבי אנוש רשת מקומונים בשרון 8 2 0 2 0 1 9 9 2 2 29 19.11.2020 | ג׳ בכסליו תשפ״א 1077 | 1335 גיליון

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=