ירוק - הוד השרון - גיליון 1325

שרו אנדר ו ייעו ושיווק נדל״ , מדרחוב כפר בא 46 רח׳ ירושלי 052-6148527 מכירה בכפר בא שכונת הפרחי - כפר בא מכירה בהוד השרו מכירה ברעננה ₪ 4,000,000 מחיר שיווק ₪ 4,200,000 מחיר שיווק במרכז כיווני 4 , חד׳ משופ יפיפה 6 מ״ר. מטבח משופ , חלל אירוח 250/190 . אוויר גדול, חדר רחצה, חדר ממ“ד, חניה מקורה, יח׳ הורי גדולה, פינת משפחה כחדר. במרכז העיר מ״ר, 600 חדרי , מגרש 6 , בית חדש כל חדר כ וויטה, מרת ע כני ה מטר. 55 נפרדת, בריכת שחייה ₪ 3,600,000 מחיר שיווק ₪ 2,050,000 מחיר שיווק חדרי קומה גבוהה, חלל אירוח גדול, מוארת, 4 מקרר + נו פתוח, משופצת. מטבח חדש של זיו יוקרה, כיריי אינדוקציה, מעלית וחניה בטאבו. חדש בשוק! חדש בשוק! בשכונת דובדב הכפר חדרי , שתי וויטות, 6 , פנטהאוז דופלק מדהי ממ״ד, קליניקה ע כני ה נפרדת, מ״ר, שתי חניות ומעלית 80 מרפ ת בשכונת הראשוני חדרי , רחוב פנימי, ביבה ירוקה, 4 דירת ממ״ד, מח , מעלית ושתי חניות ₪ 2,250,000 מחיר שיווק חדש בשוק! חדש בשוק! ₪ 2,350,000 מחיר שיווק ₪ 5,000 מחיר ₪ 4,250,000 מחיר שיווק ₪ 2,380,000 מחיר שיווק במרכז העיר חדרי , מרווחת, חדרי שינה גדולי , 5.5 דירת חצי חדר כחדר עבודה, ממ״ד, מרפ ת שמש, מעלית וחניה. להשכרה חדרי , בשכונת הפרחי , 4 דירת משופצת, יפיפיה,טווח ארו ₪ 1,850,000 מחיר שיווק חדרי מק ימה ע חלל אירוח 4 גדול, יח׳הורי , קומה גבוהה, עורפית ע חניה ומעלית. ₪ 1,990,000 מחיר שיווק ₪ 3,800,000 מחיר שיווק בהדרי הישנה דופלק משופ ברחוב שקט במקור( 5) ׳ חד 4 , חטיבת אלכ נדרוני מ.שמש מק ימה, חניה בטאבו. ₪ 3,690,000 מחיר שיווק ₪ 5,200,000 מחיר שיווק במרכז העיר 100 חד׳ ע אופציה להרחבה, גינה כ 5 , בית טורי חניות. מ.שמש. שופ ברמה גבוהה שיפו 2 , מ“ר אדריכלי, שקט מרחק הליכה למרכז, בשכונת בני בית ברחוב שקט ללא מוצא, בית חדש מקבל מגרש מ“ר. בקומת הכני ה , יח׳ 280 חצי דונ בנוי הורי מפנקת וממ“ד. מרת ענק ע אופ׳ ליח׳ דיור. גינה יפיפיה ע בריכת שחייה. חדרי 6 בבניי חדיש דופלק בקומה תחתונה: יח׳ הורי וחדר ממ״ד. בקומה 3 , מ.שמש 3 , חדרי ילדי 3 + העליונה: יח׳ הורי חניות בטאבו, מח תת קרקעי. בשכונה הירוקה יח׳ מתבגר קומה + חד׳, מעוצבת אדריכלית 5 חניות, מח , מעלית,כני ה מידית 2 , גבוהה, ממ״ד ₪ 3,300,000 מחיר שיווק ₪ 2,890,000 מחיר שיווק חדש בשוק! חדש בשוק! ₪ 2,390,000 מחיר שיווק ₪ 9,800,000 מחיר שיווק חדרי נדירה, מוארת, משופצת 5 דירת קומפלט, חלל אירוח מדהי , יחידת הורי גדולה. חניה ומעלית בבניי קט ושקט. ₪ 2,260,000 מחיר שיווק מ״ר 140 חדרי 5 בבניי ש יי תמ״א, דירת ע חלל אירוח גדול במיוחד, ממ״ד, מרפ ת שמש דרומית, חניה בטאבו מח ומעלית. רחוב שקט חד טרי. מחיר בהזדמנות במרכז העיר מ״ר, 120 , חדרי גדולה 4 דירת מוארת ע נו פתוח, מעלית וחניה. .8/8 קומה ₪ 2,750,000 מחיר שיווק ₪ 2,550,000 מחיר שיווק ₪ 1,850,000 מחיר למגרש ₪ 3,690,000 מחיר מבוקש ₪ 3,350,000 מחיר מבוקש ₪ 5,700,000 מחיר שיווק 1200 במתח חד׳ מדהימה, קומה 5 בניי חדש דירת מ״ר לנו פתוח 18 גבוהה, מרפ ת שמש מערבי תמידי, שתי חניות ומח . 1200 במתח חדרי ופר מוארת לאנשי 5 דירת שאוהבי קומה נמוכה ע ירוק בעיניי . חניות. 2 מרפ ת שמש, ממ״ד, מח , מעלית ו ₪ 2,050,000 מחיר שיווק ₪ 1,890,000 מחיר שיווק מ״ר, משופצת 110 חד׳ יפיפיה 4 דירת דירות, 4 כולל אינ טלציה. בניי ייחודי של רק ללא מעלית ע זכויות בניה על הגג. 1 קומה מ״ר )לא בטאבו( 100 בנו גינה 50% עמלת תיוו 50% עמלת תיוו 50% עמלת תיוו במרכז המזרחי בית יפייפיה ב גנו כפרי, עבר שיפו מלא חדרי , פרקט בכל הבית, 6 . כולל אינ טלציה מ״ר, גינה מדהימה 175 מ״ר, בנוי 400 מגרש בהזדמנות בגיל עמל מ״ר כל אחד, לדו-משפחתי, 300 , שני מגרשי מיקו שקט וכפרי. אדמה פרטית. לא כדאי לפ פ . בשכונת המשוררי חדרי , 6.5 , מפל י 2 , בית כפרי ברחוב שקט ללא מוצא, יחידת הורי גדולה במפל הכני ה, משופ קומפלט, ממ“ד. מ“ר 260 מגרש בשכונת רמתיי 4- מ״ר ב 280 , בית חדש יפיפייה מושקע מ״ר, 70 מפל י , מעלית, בריכת שחיה, מרת חניות. 2 , יחידות הורי 2 ₪ 4,600,000 בית פרטי בשכונת המשוררי עלית + ׳ חד 6 . מ“ר 280 מגרש גג ומרת רחוב הולנדי במרחק הליכה מרכז קניות, מו דות חינו נמכר ₪ 2,650,000 חד׳ חדישה 5 דירת יפיפיה, גדולה, שקטה, נו פתוח חדרי שירותי , יח׳ 3 , למערב הורי מרווחת, מ.שמש, ממ“ד, חניות נפרדות ומח . 2 ₪ 1,950,000 ₪ 3,500,000 ברחוב הכלנית, חד׳ יפיפיה. חלל אירוח וחד׳ 4 גדולי . הוחלפה אינ טלציה. חניה בטאבו ומעלית. מרחק הליכה ממו דות חינו , רכבת , ופר, מרכז במרכז העיר חד׳, משופצת 6 פנטהאו קומפלט, מטבח דא קוצ׳ינה, מ״ר 40 פרקטי , מ.שמש מ״ר 140 גג + מה לו ₪ 3,150,000 ₪ 2,380,000 במרכז העיר בבניי בוטיק דופלק מק י חד׳ משופ קומפלט, 5 מ״ר, 22 מטבח מושקע, מ.שמש חניה בטאבו. נמכר בשבטי ישראל המבוקש בית טאו האו , פוטנציאל מטור . דקות 5 חד׳, מרחק של 6 מואר למרכז, לבתי כנ ת, לגני , , גהה 531 כביש דופלק בותיקי , מ״ר, יחידת הורי 60 חדרי , מ. שמש 7 פנטהאו חניות נפרדות, 2 , מרווחת וממ״ד בקומת הכני ה מח . ומעלית. אפשרות ליחידה בקומה עליונה בבית ונו , מ״ר, 300 חדרי יפייפה ומשופ . מגרש 6 בית כיווני 3 , גינה מדהימה. רחוב ללא מוצא שקט אוויר, חניה מקורה. מרת ע מקלט וחדר עבודה. נמכר נמכר נמכר נמכר נמכר 50% עמלת תיוו 50% עמלת תיוו דירות, ללא מעלית, דופלק 4 , בבניי בוטיק חד׳, משופ קומפלט, בכני ה מטבח 5 מדהי מ״ר במפל 22 יפיפה, חלל אירוח גדול, מ. שמש חדרי ילדי חניה בטאבו. 3 + העליו : יח׳ הורי 1200 במתח ,5 חד׳ שהפכו ל 6 , מיני פנטהאוז 4 בבניי ב מ״ר, 192 , יפיפה, מואר, מעוצב ברמה גבוהה חניות ומח . 2 . מ״ר מ.שמש, חימו מי על גז 40 רשת מקומונים בשרון 8 2 0 2 0 1 9 9 2 2 10.9.2020 | כא׳ באלול תש"פ 1067 | 1325 גיליון 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=